martes, 22 de noviembre de 2011

TREBALLAREM EN DEFENSA DELS DRETS

“L’escrutini de vots indica que el PP ha guanyat àmpliament i li correspondrà la tasca de governar. Personalment i en nom del PSOE, el felicito per la victòria. He parlat amb Mariano Rajoy per transmetre-li la felicitació i desitjar-li sort en la tasca que exercirà”.

“El PSOE no ha tingut un bon resultat. Hem perdut clarament les eleccions, ens han donat suport set milions de ciutadans ens unes circumstàncies especialment difícils en les quals hem tingut la responsabilitat de governar durant la pitjor crisi que hem conegut. Agraïm de tot cor el suport, que té un enorme significat per a nosaltres, i els puc assegurar que estarem a l’altura de la confiança que ens han dipositat”.

“Els ciutadans han decidit que els socialistes passem a liderar l’oposició, i ho farem segons la nostra identitat política, valors i conviccions i amb el nostre compromís amb l’interès general d’Espanya que sempre hem demostrat”.

“Treballarem amb totes les nostres forces per aconseguir la recuperació de l’economia i l’ocupació, perquè la lluita contra la crisi no signifiqui la pèrdua dels drets i seguretats bàsiques que cohesionen la nostra societat i han protegit tots els espanyols, durant tots aquests anys”.

“Defensarem els serveis públics universals, la igualtat entre homes i dones, totes les nostres llibertats i drets civils”.

“Defensarem un projecte europeu que reforci la unitat, respongui al desafiament de la crisi dins i fora d’Espanya i adopti les decisions necessàries per afavorir el creixement i perquè Europa estigui a l’altura de les circumstàncies dels moments que estem vivint”.

“El PSOE té un profund arrelament en la societat espanyola, una solidesa institucional i la vocació permanent de representar la majoria. A partir d’aquest moment, iniciem el camí per recuperar la majoria política i social”.

“He transmès al secretari general la meva convicció sobre la necessitat de convocar un congrés ordinari que s’hauria de celebrar com més aviat millor, dins dels nostres estatuts”.

“En aquest moment, vull reconèixer i agrair de manera molt personal el gran esforç dels militants del PSOE, de tots els que han treballat plegats en aquesta candidatura”.

“A tots els que m’envolteu, moltíssimes gràcies de tot cor”.


La Vanguardia 21-novembre-2011

MANIFESTA PSC DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

PER UNA REBEL·LIÓ SOCIAL CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE.

25 de novembre de 2011

Un any més commemorem el Dia Internacional contra la violència de gènere i, amb aquest motiu, el PSC vol

fer una crida general a la societat catalana perquè es mobilitzi i es comprometi en la lluita contra aquesta immensa crueltat que només produeix dolor, por i mort en les dones víctimes, en els infants que la pateixen i en els seus familiars i amistats.

El PSC considera que la societat catalana no pot ni ha de tolerar aquesta reguera de víctimes, directes i indirectes, i que cada persona, cada família, cada institució ha de posar tot el seu esforç per a eradicar la violència de gènere.

Els i les socialistes hem donat mostres del nostre clar compromís: La Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género va ser la primera normativa legal aprovada pel govern socialista el desembre del 2004 i va dotar Ministeris, Comunitats Autònomes, Ajuntaments i Associacions dels recursos necessaris, tant legals com econòmics, per a la protecció integral de les víctimes i dels i les menors al seu càrrec.

També a Catalunya ho hem fet liderant la Llei dels drets de les dones contra la violència masclista que el Parlament va aprovar per unanimitat l’abril del 2008, una llei pionera que ens ha permès avançar en la creació de nous serveis i recursos per protegir i atendre les víctimes i promoure la seva autonomia. Gràcies a això, centenars de milers de dones han pogut ser ateses, protegides i salvades d’aquest cercle de terror i violència al qual es veien sotmeses al costat dels seus fills i filles, amb el propòsit d’assolir la recuperació de la seva dignitat i la seva reincorporació a la societat en plena llibertat.

Les últimes retallades en polítiques socials protagonitzades pel Govern de CIU ens fan estar més alerta que mai, ja que afecten negativament les dones, fent més difícil la lluita contra la violència de gènere. No podem fer ni un pas enrere perquè encara ens queda molt camí per recórrer, no podem permetre que la crisi serveixi d’excusa per retirar com a prioritat de l’agenda política el ferm compromís en la sensibilització i eradicació de la violència de gènere.

Hem de seguir recordant que la violència de gènere és una crua realitat amb moltes cares i que es desenvolupa en diversos escenaris, existint diferents tipus de violència, no només la que s’exerceix en l’àmbit familiar o laboral. Aquest any, volem fer especial èmfasi en un fenomen de dimensions esfereïdores: l’explotació de persones amb finalitat sexual, una forma d’esclavitud moderna, una violació dels drets humans que constitueix un delicte contra la seguretat humana i contra la seguretat de l’Estat.

El desembre del 2008 el govern socialista va fer un pas endavant de cabdal importància en aquesta lluita amb l’aprovació del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Aquesta és una forma de violència on les víctimes són majoritàriament dones i criatures que queden exposades a traumes psicològics i físics, a un augment de la probabilitat de contraure malalties com la SIDA, i on els prostituïdors són majoritàriament homes.

Perquè cal dir ben clar que l’explotació amb finalitat sexual de dones i de nens i nenes es només possible per culpa del demandant de serveis sexuals: és l’usuari de la prostitució qui crea la demanda. I, com passa en totes les violències de gènere, s’aviva per la desigualtat entre els gèneres i la falta d’igualtat d’oportunitats.

No podem passar per alt la flagrant contradicció que suposa que un país com el nostre, que ha fet un avenç importantíssim en el reconeixement dels drets de les dones, encapçali la llista de països consumidors de prostitució al món (39%)(1) , que el negoci de la prostitució hi mogui uns 18.000 milions d’euros l’any, fixant-se els beneficis per al proxeneta en uns 45.000 € per prostituta i any, i que els espanyols s’hi gastin uns 50 milions d’euros diaris en prostitució(2).

Per tot això el PSC, en consonància amb el marc jurídic i la realitat i reptes socials actuals, instem a les diferents Administracions a:

1.- Intensificar l’acció coordinada de les institucions per lluitar contra les xarxes amb finalitat d’explotació sexual.

Millorar els mecanismes d’identificació de les víctimes de l’Explotació d’Éssers Humans amb finalitat sexual;

Impulsar instruments de coordinació entre administracions, prioritàriament en l’àmbit de la seguretat per lluitar contra l’explotació i tràfic de persones amb finalitat sexual, intensificant la cooperació entre els cossos i forces de seguretat;

Designació de fiscals especialment dedicats a la lluita contra aquestes xarxes. Davant els informes policials sobre l’existència de xarxes de proxenetisme, la fiscalia desenvolupa un paper cabdal amb les seves actuacions d’ofici.

2.- Impulsar programes socials d’atenció i d’accés als recursos adreçat a les dones víctimes de la prostitució.

Elaborar un protocol interdepartamental del Govern de la Generalitat de Catalunya, d’atenció i accés als recursos per a les persones que exerceixen la prostitució, especialment per a les dones víctimes d’explotació sexual per tal d’oferir sortides i recursos en l’àmbit social, laboral i policial amb l’objectiu prioritari de facilitar-los alternatives de vida;

Articular un dispositiu d’urgència d’acolliment i protecció a les víctimes d’explotació amb finalitat sexual, que garanteixi la coordinació interinstitucional i el desplegament de l’article 12 sobre assistència a les víctimes del Conveni Europeu contra l’Explotació i Tràfic d’Éssers Humans (BOE, 10/09/09);

Impulsar un programa de recursos de transició en l’àmbit de l’ocupació per garantir un procés d’inserció laboral adreçat a les víctimes d’Explotació i Tràfic d’Éssers Humans i a les persones que exerceixen la prostitució i que manifestin la voluntat d’abandonar l’activitat.

3.- Dissuadir la demanda d’exercici de la prostitució a l’espai públic a través de l’enduriment de les sancions, alhora que sensibilitzar la societat sobre la vulneració de drets humans que suposa la pràctica de l’explotació sexual.

Instar la redacció d’una Llei catalana que en el marc de la Llei de Bases de Règim Local tipifiqui aquelles conductes que en l’espai públic poden tenir una especial incidència en àmbits com el de la salut o la convivència;

Instar la revisió del Decret 217/2002 d’1 d’agost pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució amb l’objectiu de limitar l’atorgament de llicències de bordells mitjançant l’enduriment de les seves condicions d’ubicació (limitant les distàncies entre si i les distàncies amb centres docents i altres tipus d’equipaments) i de les seves característiques (limitant el nombre de reservats annexos);

Continuar aplicant la política sancionadora, i endurint-la si escau, per la compra de serveis sexuals a l’espai públic (a través del codi penal i/o ordenances municipals);

Defensar la supressió efectiva dels anuncis de contactes en els mitjans de comunicació audiovisuals i escrits;

Sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya un estudi sobre la implicació i la difusió del fenomen de la prostitució en els mitjans, tant audiovisuals com escrits.


1 Segons l’informe sobre la Trata de Personas hacia Europa con fines de explotación sexual de UNODC (Oficina de les Nacions

Unides contra la Droga i el Delicte).

2 Segons dades de la Ponencia para el estudio de la Prostitución en nuestro país del Congreso de los Diputados.


PER UNA REBEL·LIÓ SOCIAL CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE