miércoles, 22 de febrero de 2012

नो अ ला रेफोर्मा LABORALNO A LA REFORMA LABORAL

Posicionament del PSC sobre la Reforma laboral anunciada pel govern del PP.

El consell de ministres va aprovar divendres el Reial Decret Llei de mesures urgents per a la Reforma del Mercat Laboral. Una reforma de la qual no s’havien donat gaires detalls, tot i que el ministre De Guindos la qualificava “d’extremadament agressiva” i de la qual el president Rajoy n’augurava una “vaga general”.
Aquella mateixa tarda, Jaume Collboni afirmava que la reforma laboral era tan dura i agressiva com s'esperava. Una reforma “regressiva” el que fa és “implementar les tesis més neoliberals del Govern del PP” i fer contents “els sectors més neoliberals que en aquets moments predominen a la Unió Europea”.
Les claus de la reforma són:
• Acomiadar serà ara més fàcil i econòmic.
• o El nou contracte indefinit per a emprenedors permet l’acomiadament lliure i gratuït durant el primer any de prova.
• o La indemnització per acomiadament improcedent passa de 45 a 33 dies per any i amb un màxim de 24 mensualitats.
• o S’amplien els supòsits objectius per l’acomiadament procedent (20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats) i les empreses només hauran de demostrar 3 trimestres seguits de caiguda d’ingressos o ventes, al marge dels beneficis obtinguts.
Pere Navarro afegeix en aquest sentit que el Govern del PP creu erròniament que s’ha d’abaratir l’acomiadament, quan el més difícil es contractar la gent. S’han de fer reformes per fer créixer les activitats econòmiques i facilitar la contractació".
• Es limiten també els drets dels treballadors en tant que les empreses podran modificar les funcions, els horaris i els salaris del treballador en funció de les seves necessitats.
• Els sindicats perden capacitat negociadora.
• o Tindrà prioritat el conveni d’empresa davant del sectorial i es facilita a les empreses la possibilitat de no aplicar el conveni
• o No caldrà una autorització de l’administració per a dur a terme un Expedient de Regulació d’Ocupació i només es podrà recórrer a la justícia en casos de vulneració de drets fonamentals.
• o L’acord a què van arribar fa unes setmanes els agents socials, on es van acordar les regles del joc a partir de la flexibilitat pactada, queda en paper mullat.
• S’aprofundeix en el desmantellament del sector públic. Es podrà posar en marxa un ERO quan els ens, organismes i entitats públiques justifiquin 9 mesos continuats de pèrdues.
• Es fomenta la discriminació en la contractació de joves i aturats de llarga durada amb les prestacions per atur més elevades, ja que l’empresa obté la deducció fiscal del 50% de l’atur generat durant el primer any.
Aquesta reforma:
• - Significa, tal i com qualifica Pere Navarro, una ruptura laboral que desequilibra la balança en favor dels empresaris.
• - No servirà per estimular la contractació, ni per crear ocupació ni per reactivar l’economia.
• - Corre el risc d’un acomiadament massiu dels vells contractes per incorporar-los sota la legislació vigent.
• - És un greu cop als drets laborals i està molt allunyada del consens social.
• - És regressiva i no dóna resposta a les exigències de les patronals.
Nosaltres defensem un model productiu basat en la innovació i la competència pel valor afegit. Només amb diàleg social i reformes equilibrades podem sortir de la crisi. Defensem polítiques que garanteixin el manteniment de l’estat del benestar, generin ocupació i reactivin la nostra economia.
Podeu consultar l'argumentari que hem preparat sobre la reforma.
CiU dóna la benvinguda a una reforma que va en contra dels treballadors i les treballadores de Catalunya i crearà més atur. Mentre Duran Lleida qualifica la reforma de ben orientada i defensa que calia trencar amb la rigidesa de la legislació laboral, el president Mas assegura que aquesta reforma era necessària i s’havia de fer. Ni els pressupostos a Catalunya, que CiU ha pactat amb el PP, ni la reforma laboral, que el PP pactarà amb CiU, ens ajudaran a sortir de la crisi perquè no contemplen cap mesura de reactivació econòmica i només pensen en satisfer les exigències d’uns quants. Dani Fernàndez ressalta la capacitat de CiU de fer una discussió abraonada sobre independentisme i en el dia a dia estar sotmesa al PP, com hem vist amb la reforma laboral”.