miércoles, 17 de octubre de 2012

LA SOLUCIÓ FEDERAL

ELS SOCIALISTES PROPOSEM ...

- Que fruit del diàleg i la negociació entre les forces polítiques espanyoles i catalanes

- Es pugui concretar un NOU PACTE constituent entre les parts

- Que a través de la REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ transformi les estructures de l’Estat Autonòmic en un ESTAT FEDERAL.EL FEDERALISME QUE ELS SOCIALISTES CATALANS DEFENSEM ... (LES QUATRE ERRES)La reforma constitucional que proposem els socialistes catalans hauria d’incorporar, com a mínim, els següents aspectes:EL RECONEIXEMENT

- Garantir el reconeixement de la identitat nacional catalana, de la seva singularitat dintre d’Espanya, que té arrels històriques profundes.

- Es manifesta especialment en la seva llengua, la seva cultura, el dret civil i les institucions d’autogovern.VOLEM CONSTITUCIONALITZAR EL RECONEIXEMENT, VOLEM CONSTITUCIONALITZAR LA SINGULARITAT.- D’aquesta forma Catalunya seria reconeguda com a nació dins d’Espanya.

- Nosaltres volem que Catalunya, com a nació, gaudeixi del màxim autogovern dins d’Espanya, a partir d’un reconeixement específic.LES REGLES

- La reforma constitucional que proposem contindrà regles clares que delimitin amb precisió els espais competencials entre l’Estat Federal i les nacions o comunitats.

- En el cas de Catalunya, la Generalitat podrà desenvolupar les polítiques públiques que té encomanades:- procurant la màxima proximitat, eficàcia i eficiència,

- evitant duplicitats i innecessàries interferències del govern federal.- La nova constitució recolliria tres llistes de competències:

1. Les competències del Govern espanyol: per exemple, la defensa, la subscripció de tractats internacionals, la protecció civil del territori en casos de desastres o problemes que van més enllà dels límits d'un territori o una part de la fiscalitat pel manteniment del pressupost federal.

2. Les competències que serien exclusives de les nacions federades com és el cas de Catalunya: per exemple l'educació o la sanitat, l'habitatge, la llengua i la cultura, el dret civil, la justícia, la seguretat, etc.

3. Les competències compartides, que haurien de ser les menys possibles.

 Seguint les tècniques del federalisme dual, les competències concurrents serien les menys possibles i se suprimiria la legislació bàsica.

- Així, si la Generalitat té la competència en Educació, en Cultura, o en Sanitat, el govern d’Espanya no hi podrà interferir.

- Als Estats Units, per exemple, un Estat federal modèlic, només amb passar la frontera d'un a un altre estat, canvien tant les coses que de sobte:


- Pots o no casar-te sent homosexual

- Pots o no jugar al casino

- Pots o no portar determinades armes

- Hi ha o no pena de mort

- O pots pagar uns impostos i no altresLA REPRESENTACIÓ

- La reforma constitucional que proposem els socialistes reformarà profundament el Senat.

- Tothom està d’acord que el Senat tal com el tenim avui no serveix, és inoperant, redundant, no és la cambra de representació territorial que hauria de ser.

- Per això, proposem la creació d'un Senat federal amb presència dels governs de les nacions o territoris federats.

- A través del Senat reformat, les nacions o comunitats participarien de la política legislativa general.

- En les competències exclusives el Senat federal establirà les lleis de cooperació horitzontal que calguin i les nacions federades podran ostentar la representació de la Federació a nivell europeu i internacional.ELS RECURSOS

- Amb la reforma constitucional impulsarem un federalisme fiscal basat en els principis de suficiència, justícia i solidaritat, per assolir un tracte econòmic just per a Catalunya.

- En aquest sentit, una Agència Tributària de la Generalitat, amb participació del govern federal es farà càrrec de tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes.

- La Generalitat podrà, llavors, tenir tota la capacitat per modificar els impostos que li siguin atribuïts en funció de la distribució que s’acordi amb el conjunt d’Espanya, tenint en compte les competències de la Unió Europea.

- Aquest sistema de solidaritat entre territoris ha de GARANTIR QUE EL QUE PAGUEN ELS CATALANS AL CONJUNT DE L'ESTAT FEDERAL, COM EL QUE PAGUEN LA RESTA DE LES SEVES NACIONS O TERRITORIS, SIGUI TRANSPARENT.

- Que els catalans SAPIGUEM A QUÈ ES DESTINEN ELS RECURSOS QUE APORTEM, I QUE A POC A POC EL SISTEMA FUNCIONI PER ANAR FENT CADA VEGADA MENYS NECESSÀRIA LA SOLIDARITAT entre uns i altres, perquè tots els territoris van igualant-se i anivellant-se.

- També volem CONSTITUCIONALITZAR EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI D’ORDINALITAT, AMB LES MATEIXES GARANTIES QUE ACTUALMENT TÉ EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE SOLIDARITAT de forma que:- SI CATALUNYA ÉS EL TERCER TERRITORI EN APORTACIONS AL CONJUNT DE L’ESTAT FEDERAT SIGUI TAMBÉ EL TERCER TERRITORI EN RECEPCIÓ DE RECURSOS PER HABITANT.UN REFERÈNDUM PERQUÈ ELS CATALANS DECIDEIXIN ...- En el marc de la negociació de la reforma de la Constitució voldrem incorporar també un dels grans anhels dels catalans, la voluntat de decidir el propi futur.

- Vuit de cada deu catalans reclama el dret a pronunciar-se sobre el futur de Catalunya en un referèndum.

- Ningú no pot negar el dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur.

- Per això, voldrem abordar també la regulació d’un referèndum específic sobre la independència.

- Proposem que es faci a partir del camí que també estan emprant el Regne Unit i Escòcia.

- Amb claredat i sense enganys o subterfugis.

- Un referèndum acordat legalment i de l'acord entre els dos governs, el català i l'espanyol, com a la Gran Bretanya.

- Només un referèndum pactat entre els dos governs podrà aconseguir que el seu resultat els vinculi i els obligui a tots dos.

- Però també ha de quedar clar, amb la mateixa rotunditat amb la qual defensem que cal celebrar aquest referèndum d’independència que avui és desig de la immensa majoria dels catalans, que el PSC defensarà oficialment una posició favorable al federalisme, és a dir, contrària a la independència.

- Però, abans de situar els catalans davant de la disjuntiva irreversible d'un referèndum sobre la independència, volem impulsar que puguin decidir sobre el pacte federal que proposem els socialistes, sobre la reforma constitucional que defensem.EL PERIÓDICO.COM